Lög Contemplative Outreach á Íslandi

Lög Contemplative Outreach á Íslandi
1.    gr.
Félagið heitir: Contemplative Outreach á Íslandi

2.    gr.
Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík

3.    gr.
Tilgangur félagsins er að skapa samfélag um kyrrðarbæn, að  stuðla að útbreiðslu bænarinnar, bjóða upp á kyrrðardaga, lesefni og stuðning við iðkendur bænarinnar.

4.    gr.
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að kynna og kenna Kyrrðarbænina og halda námskeið fyrir verðandi leiðbeinendur.

5.    gr.
Félagsaðild hafa allir þeir sem iðka og hafa áhuga á Kyrrðarbæn.

6.    gr.
Stjórn félagsins skal skipuð fimm félagsmönnum. Stjórnarmenn skulu kosnir til 3 ára í senn og sitji ei lengur en tvö kjörtímabil. Stjórnin skiptir með sér verkum. Á stofnfundi skal kjósa 2 stjórnarmenn til tveggja ára og þrjá til þriggja ára.
Stjórnin fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir.
Firmaritun félagsins er í höndum allrar stjórnar sameiginlega.

7.    gr.
Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi félagsins skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi.
Aðalfund skal halda eigi síðar en 30. apríl ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti.  Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.  Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
1.    Kosning fundarstjóra og fundarritara
2.    Skýrsla stjórnar lögð fram
3.    Reikningar lagðir fram til samþykktar
4.    Lagabreytingar
5.    Kosning stjórnar
6.    Önnur mál
8.gr.
Fjármögnun félagsins er fólgin í styrkveitingum, hagnaði af kyrrðardögum og kaffisölu.

9.    gr.
Rekstrarafgangi af starfsemi félagsins skal varið til uppbyggingar starfsins.

10.    gr.
Ákvörðun um slit félagsins verður tekin á stjórnarfundi með einföldum meirihluta og renna eignir þess til móðurfélags þess í Bandaríkjunum (Contemplative Outreach Ltd.)

Lög þessi  voru samþykkt á stofnfundi félagsins og öðlast gildi 2. maí 2013.

Dagsetning: 2. maí 2013.

Undirskrift stofnfélaga,

Nafn:                    kt.:            Heimilisfang og netfang:

Opið verður fyrir nýja stofnfélaga fram til 1. september 2013. Þeir sem áhuga hafa eru vinsamlegast beðnir að senda póst á : coiceland(hja)gmail.com

Að þeim tíma loknum verður listi stofnfélaga aðgengilegur á heimasíðunni.